POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
STAROSTA PRZEKAZAŁ KSIĄŻKI DO WAŁECKICH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

W dniu 18 września br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz i Wicestarosta Jolanta Wegner przekazali książki do wałeckich szkół ponadpodstawowych zakupione w ramach dwóch projektów:
  • „Moje kompetencje – otwarte wrota do kariery – podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim"
  • „Wiedza oparta na praktyce – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim”
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Całkowita wartość zakupionych książek to 67 271 zł, z czego kwota dotacji to 42 158 zł. Projekty współfinansowane są przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Dzięki tym projektom szkoły wzbogaciły swoje księgozbiory o bardzo cenne książki przedmiotowe w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego. Książki otrzymały: I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
81. ROCZNICA AGRESJI ZSRR NA POLSKĘ
ORAZ 92. ROCZNICA POWSTANIA ZWIĄZKU SYBIRAKÓW

Powiat Wałecki

17 września br. przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wałczu w obecności Warty Honorowej przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, związku kombatantów, instytucji i organizacji pozarządowych złożyli kwiaty upamiętniając 81. rocznicę agresji ZSRR na Polskę oraz 92. rocznicę powstania Związku Sybiraków. Powiat Wałecki reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Jolanta Wegner oraz Sekretarz Zbigniew Wolny.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
ZWIEDZANIE PLACU BUDOWY W LOKALNYM CENTRUM NAUKI

16 września br. Radni Rady Powiatu Wałeckiego w towarzystwie Starosty Wałeckiego dr. Bogdana Wankiewicza oraz Wicestarosty Jolanty Wegner mieli okazję po raz pierwszy zobaczyć postępy prac w Lokalnym Centrum Nauki "Metalowe Inspiracje" - inwestycji, która realizowana jest w dawnym budynku, gdzie mieściło się II Liceum Ogólnokształcące przy ul. Bydgoskiej 50.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Prace przebiegają sprawnie i już można dostrzec jak będą wyglądały poszczególne pracownie laboratoryjne m.in.: fizyko-chemiczna, OZE (odnawialnych źródeł energii), informatyczna, lego, symulatorów samolotu i jedna z najciekawszych - symulatora helikoptera. Realizowana jest też sala wykładowo-wystawiennicza, zaplecze administracyjno-biurowe oraz poczekalnia dla rodziców i opiekunów, w której za pośrednictwem kamer będą mogli śledzić poczynania swoich podopiecznych. Inwestycja ma być zakończona do 31.12.2020 r.


     
KONWENT POWIATÓW
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO


W dniu 4 września br. w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji w Szczecinku odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. Z ramienia Powiatu Wałeckiego w konwencie uczestniczył Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Do udziału w piątkowych obradach, przewodniczący Konwentu Krzysztof Lis zaprosił dyrektora zachodniopomorskiego oddziału NFZ Piotra Brombera. Było to pierwsze bezpośrednie spotkanie Piotra Brombera ze starostami. Jeden z głównych tematów spotkania dotyczył pandemii COVID 19. Dyrektor zachodniopomorskiego oddziału przedstawił m.in. katalog produktów rozliczeniowych świadczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa Sars-Cov-2 oraz wysokość nakładów finansowych przeznaczonych na ten cel. Ponadto dyskutowano na temat kontraktowania świadczeń zdrowotnych w roku 2020 oraz finansowania tzw. nadlimitów.

Fot. Powiat Szczecinek


     
SPOTKANIE AUTORÓW KSIĄŻKI „WAŁCZ OLIMPIJSKI”

2 września w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyło się spotkanie autorów książki „Wałcz Olimpijski”. We wrześniu 2019 roku Polski Komitet Olimpijski powierzył Miastu Wałcz i Powia¬towi Wałeckiemu zorganizowanie w 2020 roku 56. Centralnych Uroczystości Dni Olimpijczyka (pierwotna data to 16–18 kwietnia, ostatecznie uroczystości zostały przeniesione na 15-17 października br.).
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Był to doskonały powód by taką publikację opracować i wydać. Spiritus movens całego przedsięwzięcia był Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, który jednocześnie był współautorem i współredaktorem książki. Pozostali autorzy to Roman Gniot pasjonat sportu, emerytowany już wieloletni pracownik Urzędu Miasta w Wałczu, Paweł Łakomy – olimpijczyk, działacz sportowy i Przewodniczący Rady Miasta Wałcz, oraz Łukasz Gniot - magister wychowania fizycznego, absolwent Instytutu Kultury Fi¬zycznej Uniwersytetu Szczecińskiego. Dużym wsparciem merytorycznym wykazał się Alfred Mikłaszewicz – trener, działacz sportowy i pracownik samorządowy, a obecnie Radny Rady Miasta Wałcz. Redaktorami książki byli prof. Jerzy Eider - doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej, profesor nadzwyczaj¬ny Uniwersytetu Szczecińskiego, wspomniany już dr Bogdan Wankiewicz - doktor nauk ekonomicznych, profesor Państwowej Wyż¬szej Szkoły Zawodowej w Wałczu, pracownik badawczo-dydaktyczny wałeckiej PWSZ oraz Dariusz Skalski - doktor nauk humanistycznych, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu.
Książka jest już wydrukowana i czeka na uczestników CUDO. Egzemplarze książki trafiły lub wkrótce trafią także do wałeckich szkół i bibliotek. Redaktorzy monografii liczą na wyrozumiałość czytelników, życzliwe uwagi, a także materiały i sugestie, które mogłyby zostać uwzględnione w planowanym – kolejnym, zmodyfi¬kowanym i poszerzonym opracowaniu „Wałcz olimpijski”.


     
81. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
Powiat Wałecki


1 września br. na Cmentarzu Wojennym w Wałczu przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, związku kombatantów, instytucji i organizacji pozarządowych złożyli kwiaty pod pomnikiem upamiętniając 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Powiat Wałecki reprezentowała Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki     
75. ROCZNICA REPOLONIZACJI I UTWORZENIA STRUKTUR ZNP NA ZIEMI WAŁECKIEJ

Powiat Wałecki
1 września br. przed budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Wałczu odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej nauczycielom i pracownikom oświaty, oraz twórcom powojennego szkolnictwa na ziemi wałeckiej w 75 rocznicę repolonizacji struktur ZNP na pomorzu zachodnim. W uroczystości uczestniczyli Stanisław Wziątek Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, przedstawiciele władz samorządowych, oświatowych, Związku Nauczycielstwa Polskiego, oraz emerytowani nauczyciele. Powiat Wałecki reprezentowała Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Po uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej goście przeszli do Muzeum Ziemi Wałeckiej na wystawę poświęconą wałeckiej oświacie w 75. rocznicę repolonizacji i utworzenia struktur ZNP na ziemi wałeckiej.


     

Powiat Walecki

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2019
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2018
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII