POWIAT WAŁECKI
POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka


Powiat Wałecki


     
LICEALIADA

13 lutego br. w sali gimnastycznej Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Budowlanych w Wałczu odbyła się Licealiada w piłce siatkowej chłopców. W zawodach wzięli udział reprezentanci wałeckich szkół średnich.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Zwycięzcami zawodów została drużyna Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, II miejsce zajęli reprezentanci Zespołu Szkół nr 4 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego natomiast III miejsce - drużyna Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu.


     
73. ROCZNICA PRZEŁAMANIA WAŁU POMORSKIEGO
I WALK O WAŁCZ


W dniu 12 lutego br. na Cmentarzu Wojennym odbyły się uroczystości z okazji 73. rocznicy przełamania Wału Pomorskiego i walk o Wałcz. Uczestniczył w nich Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uroczystości rozpoczęły wystąpienia publiczne, po których miała miejsce modlitwa ekumeniczna oraz odczytano apel poległych. Ceremoniał wojskowy zakończyła salwa honorowa. Następnie delegacje urzędów, instytucji, firm, szkół i organizacji pozarządowych złożyły kwiaty pod pamiątkowym obeliskiem.
Fot. kpr. Tomasz Minko


     
73. ROCZNICA WALK O MIROSŁAWIEC

W dniu 10 lutego br. w Mirosławcu odbyły się obchody 73. Rocznicy Walk o Mirosławiec. Powiat Wałecki reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Białas.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Obchody rozpoczęły się prezentacją Jarosława Leszczełowskiego pt. "Walki o Mirosławiec 10 lutego 1945 r." w Muzeum Walk o Wał Pomorski. Następnie na Placu Lotników miała miejsce wspólna modlitwa za poległych żołnierzy oraz capstrzyk wojskowy. W sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Mirosławcu dokonano wręczenia tytułu "Honorowego Obywatela Mirosławca" Panu Jarosławowi Leszczełowskiemu - autorowi trzech książek o historii Mirosławca. Na zakończenie uroczystości zgromadzonym gościom zaprezentowali się Magdalena Polkowska, Joanna Steczek oraz Adam Sobierajski w koncercie operetkowym.


     
MIĘDZYPAŃSTWOWY MECZ BOKSERSKI SENIOREK
POLSKA - BIAŁORUŚ

Powiat Wałecki

W dniu 9 lutego br. w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Chwiramie odbył się Międzypaństwowy Mecz Bokserski Seniorek: Polska - Białoruś. Zawodniczki reprezentacji Polski pokonały reprezentację Białorusi 14-6. W walce wieczoru Anna Góralska pokonała aktualną brązową medalistkę Mistrzostw Europy Yulię Apanasovich.

Mecz bokserski był poprzedzony treningiem, który odbył się 8 lutego br. w siedzibie Klubu Bokserskiego "Korona" Wałcz przy ul. Bydgoskiej 50, w którym uczestniczył Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz. Celem spotkania było budowanie wzajemnych relacji i zacieśnienie więzi pomiędzy młodzieżą z Polski i Białorusi.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Fot. Ula Aramowicz, Bartosz Ćmiel - 1kadr.pl


     
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

8 lutego br. odbył się Regionalny Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego w kategorii dziewcząt i chłopców w ramach "Igrzysk Młodzieży Szkolnej". W zawodach rywalizowały drużyny z 5 powiatów: wałeckiego, choszczeńskiego, łobeskiego, stargardzkiego i drawskiego. Powiat Wałecki w obu kategoriach reprezentowała Szkoła Podstawowa z Człopy, która zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców zajęła III miejsce. Wśród dziewcząt zwyciężyła drużyna reprezentująca powiat łobeski, a w kategorii chłopców reprezentacja powiatu choszczeńskiego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Kolejne rozgrywki w ramach "Igrzysk Młodzieży" miały miejsce 12 lutego br. w Polsko-Niemieckim Centrum Kultury i Sportu w Człopie oraz 13 lutego w Tucznie, gdzie odbył się Powiatowy Turniej Piłki Ręcznej dziewcząt i chłopców rocznik 2005 i młodsi.

12 lutego br. w zmaganiach udział wzięły reprezentacje dziewcząt z Człopy, Mirosławca, Tuczna i Wałcza. Turniej wygrała drużyna ze Szkoły Podstawowej z Mirosławca, która będzie reprezentować Powiat Wałecki na szczeblu regionalnym.

13 lutego do rozgrywek przystąpili chłopcy. W rywalizacji wzięły udział 3 drużyny: z Człopy, Tuczna oraz ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wałczu. Zwycięzcami turnieju została reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 1 z Wałcza, która będzie uczestniczyć w rozgrywkach regionalnych.


     
GALA ROLNIKÓW POWIATU WAŁECKIEGO

Powiat Wałecki
9 lutego br. w Pałacu Wrzosy z inicjatywy Powiatowej Rady Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej odbyła się Gala Rolników Powiatu Wałeckiego. W spotkaniu wzięli udział rolnicy, przedstawiciele władz samorządowych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Spotkanie miało na celu wyróżnienie najlepszych rolników z terenu powiatu wałeckiego, ale także wymianę doświadczeń i integrację środowiska rolników. Współorganizatorem wydarzenia była Gmina Tuczno.

Powiat Wałecki reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, który podczas uroczystości na wniosek Powiatowej Rady Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej został wyróżniony odznaką honorową "Zasłużony dla rolnictwa" nadaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
UROCZYSTY APEL Z OKAZJI POŻEGNANIA

9 lutego br. na terenie koszar 100 Batalionu Łączności odbył się uroczysty apel z okazji pożegnania st. chor. sztab. Krzysztofa Kawczyńskiego przechodzącego na zasłużoną emeryturę po 41 latach służby wojskowej.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W wydarzeniu wziął udział Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, który wyraził swój szacunek i uznanie dla wieloletniej służby chor. Kawczyńskiego oraz życzył mu zdrowia, sukcesów w życiu osobistym oraz ludzkiej życzliwości.


     
NASTAWIENI NA SUKCES

W dniu 8 lutego br. w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Bankowej 13 w Wałczu odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnień potwierdzających przyznanie stypendium w ramach projektów pn. "Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim" oraz "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim", za osiągnięcia w nauce dla najzdolniejszych uczniów.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W spotkaniu uczestniczyli Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz wyróżnieni uczniowie wraz z rodzicami.

Wszystkim stypendystom, ich rodzicom i wychowawcom serdecznie gratulujemy!


     
KONWENT SAMORZĄDOWY POWIATU WAŁECKIEGO

8 lutego 2018 r. w auli Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wałczu odbył się Konwent Samorządowy Powiatu Wałeckiego. W spotkaniu uczestniczyli Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Ryszard Mićko, przedstawiciele władz samorządowych oraz sołtysi gmin z terenu powiatu wałeckiego. Powiat Wałecki reprezentowali Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas spotkania zostały przedstawione założenia konkursu "Granty sołeckie 2018", mającego na celu rozwój demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego, jak również wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy sołectw w województwie zachodniopomorskim. Pula środków w konkursie wynosi 1 800 000,00 zł.

Nagrodą w konkursie jest możliwość otrzymania pomocy finansowej w wysokości do 10 000,00 zł na sfinansowanie zgłoszonego do realizacji projektu. Pomoc przyznana zostanie Gminom w drodze uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.


     
POWIATOWY TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ
Powiat Wałecki

W dniach 5 i 7 lutego odbywały się Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców o mistrzostwo Powiatu Wałeckiego.

5 lutego br. w Szkole Podstawowej nr 2 w Wałczu o tytuł najlepszej drużyny w powiecie rywalizowali chłopcy z rocznika 2002-2004. W turnieju wzięło udział 5 drużyn reprezentujących Szkołę Podstawową nr 1 w Wałczu, Szkołę Podstawową nr 2 w Wałczu, Szkołę Podstawową nr 5 w Wałczu, Szkołę Podstawową w Mirosławcu oraz Szkołę Podstawową w Człopie. Rozgrywki przeprowadzono systemem każdy z każdym, grając 2 razy po 8 min.

I miejsce zajęła drużyna z SP nr 2 w Wałczu, II miejsce reprezentacja SP nr 5 w Wałczu, a III miejsce drużyna z SP w Mirosławcu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
7 lutego br. w Polsko - Niemieckim Centrum Kultury i Sportu w Człopie do rywalizacji sportowej stanęły dziewczęta. W zawodach wzięły udział cztery drużyny reprezentujące Szkołę Podstawową nr 2 w Wałczu, Szkołę Podstawową w Mirosławcu, Szkołę Podstawową w Człopie oraz Szkołę Podstawową w Tucznie. Rozgrywki przeprowadzono systemem każdy z każdym 2 razy po 8 min. Po zaciętej rywalizacji zwyciężyła drużyna z Mirosławca, przed reprezentacją Szkoły Podstawowej w Człopie oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałczu.

Zwycięzcy turnieju w obu kategoriach będą reprezentować Powiat Wałecki na zawodach w etapie wojewódzkim.


     
Powiat Wałecki
Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych sołtysów z terenu powiatu wałeckiego na Konwent Samorządowy Powiatu Wałeckiego, który odbędzie się dnia 8 lutego 2018 roku o godzinie 13.00 w auli Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego, ul. Kilińszczaków 59.

Program Konwentu:

1. Przemówienie Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Ryszarda Mićko.
2. Przemówienie Starosty Wałeckiego.
3. Prezentacja konkursu "Granty sołeckie 2018".

Celem konkursu jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy sołectw w Województwie Zachodniopomorskim, zgodnie z zapisami ujętymi w celu strategicznym nr 6 "Wzrost tożsamości i spójności społecznej regionu" ujętym w Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego". Pula środków w konkursie to 1.800.000,00 zł. Nagrodą w konkursie jest możliwość otrzymania pomocy finansowej w wysokości do 10.000 zł na sfinansowanie zgłoszonego do realizacji projektu. Pomoc przyznana zostanie gminom w drodze uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa w zaplanowanym spotkaniu pod numer telefonu:
67 250 84 30 lub e-mail: kancelaria@powiatwalecki.pl.


     
WAŁECKA SZKOŁA CUKRZYCY
Powiat Wałecki

6 lutego br. w siedzibie Oddziału Powiatowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Wałczu przy ul. Kościuszkowców 10 odbyła się uroczystość inauguracji "Wałeckiej Szkoły Cukrzycy". W wydarzeniu wzięli udział m. in. przedstawiciele władz samorządowych, prezes Zarządu Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Eugeniusz Tworek, prezes Oddziału Powiatowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Wałczu Mieczysław Jakób, dietetyk medyczny Pani Patrycja Sankowska, psycholog Pani Aleksandra Cegieła oraz członkowie stowarzyszenia.

Podczas uroczystości omówiono cele działania szkoły, tematykę cyklu spotkań edukacyjnych, czynniki mające wpływ na wystąpienie cukrzycy, metody leczenia oraz sposoby zdrowego odżywiania. Powiat Wałecki reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, który w swoim wystąpieniu wyraził zadowolenie z realizacji tego typu inicjatyw i zachęcał do prowadzenia zdrowego stylu życia.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Organizatorami wydarzenia byli: Oddział Powiatowy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Wałczu, Federacja Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia "Porozumienie Zielonogórskie" oraz Gabinet dietetyczny "DIET-COACHING" Patrycja Sankowska.


     
ZAKOŃCZENIE KOLEJNEGO ETAPU OBWODNICY WAŁCZA DK NR 10
Powiat Wałecki

W dniu 5 lutego 2018 r. w Wałczu Drugim odbyło się uroczyste zakończenie realizacji ustroju nośnego estakady E-2 wykonywanego metodą nasuwania podłużnego na budowie wałeckiej obwodnicy. Na zaproszenie firmy Energopol - Szczecin SA w wydarzeniu wzięli udział Poseł na Sejm RP Paweł Suski, Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Burmistrz Miasta Wałcz Bogusława Towalewska, Zastępca Burmistrza Miasta Wałcz Waldemar Lechnik, reprezentanci wałeckich firm i instytucji, przedstawiciele mediów oraz pracownicy Wykonawcy.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas spotkania zostały przedstawione poszczególne etapy realizacji przedsięwzięcia. Oddanie obwodnicy do użytku planowane jest na koniec 2018 roku.


     
OTWARCIE NOWEGO INTERNATU GARNIZONOWEGO

Powiat Wałecki
W dniu 1 lutego br. dokonano uroczystego otwarcia Internatu Garnizonowego przy ul. Kołobrzeskiej 24 w Wałczu.

Na zaproszenie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie Pani Moniki Kieliszak w uroczystości uczestniczył Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, który w imieniu władz Powiatu Wałeckiego przekazał gratulacje i podziękowania za wkład w podnoszenie standardów warunków bytowych żołnierzy pełniących służbę w powiecie wałeckim.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Po kapitalnym remoncie, czteropiętrowy budynek jest przystosowany do zakwaterowania 71 żołnierzy zawodowych pełniących służbę na terenie powiatu wałeckiego. W obiekcie znajdują się pokoje o wysokim standardzie oraz dodatkowo suszarnia, pomieszczenie umożliwiające przechowywanie sprzętu sportowego, stołówka i bilard.
fot. Agencja Mienia Wojskowego


     


BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII